Ars iuvenum

sdružení pro podporu kultury při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci

O sdružení

Občanské sdružení Ars iuvenum bylo založeno v roce 2001 v souvislosti s přípravou projektu Muzikál Šachy (Chess, The Musical).

Zakládající členové spolu již v dřívější době spolupracovali na různých projektech, které organizačně zaštiťovalo buď Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci nebo Základní umělecká škola v Liberci. Mezi nejdůležitější z projektů před založením sdružení patří jejich účinkování v rámci mezinárodního studentského orchestru Europera-Jugendorchester a příprava původního scénického oratoria „Písně Šalomounovy“.

Sdružení v rámci své činnosti zejména zajišťuje organizaci kulturních akcí, jako jsou vernisáže, koncerty, festivaly, letní tábory, soustředění atp. Svým členům pomáhá vytvářet podmínky k osobnímu rozvoji v oblasti kultury. Zároveň organizuje a rozvíjí spolupráci s ostatními organizacemi činnými v oblasti kultury, včetně spolupráce mezinárodní. O projektech realizovaných sdružením od jeho založení naleznete podrobné informace v sekci Projekty.

V současné době má sdružení 14 stálých členů, běžnou činnost sdružení řídí Rada sdružení a pro každý projekt je jmenována osoba odpovědná za realizaci. Činnost sdružení je financována především ze členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Pro zajištění finančních prostředků provozuje sdružení samostatnou podnikatelskou činnost v oblasti reklamy.

Last update: 10. 11. 2008
© Ars iuvenum 2007
Lužická 821/8, 460 01 Liberec 1, info (at) arsi­uvenum.cz, Fax: +420 482 718 160
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2 Text to HTML converter and formatter Jay Bee simple CMS